eProject4 - Engineering Projects

enginyeria

DE PRODUCTe

Dissenyem i construïm, a mida i segons les necessitats, màquines especials. Gràcies a la col·laboració amb la nostra xarxa de proveïdors, disposem de capacitat per realitzar muntatges mecànics, elèctrics i electropneumàtics i per fabricar peces unitàries, prototipus especials i petites sèries.

Els nostres centres col·laboradors disposen dels mitjans i tecnologies més moderns en fabricació industrial/mecànica, com ara centres de mecanització, tall per làser, electroerosió, equips de metrologia, soldadura, etc.

Integrem la seguretat a les màquines i als utillatges que dissenyem, d’acord amb la legislació vigent establerta a les Directives Europees, inclòs el Marcatge CE, que implica complir els requisits de seguretat i salut.

A partir d’un treball en equip amb els nostres clients, iniciem el procés de creació i innovació de producte amb els criteris específics definits pels mateixos clients. Aquest procés comprèn les fases de: concepte, prototipatge, creació de model real i estudi d’industrialització del producte final.

Parts principals:

  • Estètica.
  • Especificacions tècniques.
  • Ergonomia.
  • Normatives aplicables.
  • Metodologia de fabricació.
  • Industrialització.
  • Muntatge, producció.
  • Seguritat.
  • Embalatge i manipulació.
  • Documentació.

Realitzem el disseny, el desenvolupament i l’automatització de tota mena de components mecànics a través de les solucions CAD més avançades.

Enginyeria mecànica.
Disseny de sistemes mecànics, bàsicament orientats a maquinària, amb especialitat en sistemes de moviment lineal, estructures rígides i semirígides, càlculs necessaris en resistència a través d’anàlisis FEM per elements finits, simulació dinàmica, anàlisi de fatiga, etc.

Saber-ne més

enginyeria
INDUSTRIAL

Dotem la seva empresa de millores per fer que els seus productes siguin més competitius al mercat, identificant les oportunitats de millora i trobant solucions innovadores i viables.

En el disseny, el producte ha de complir l’objecte per al qual ha estat concebut. A més, ha de tenir una estètica que connecti amb el mercat al qual es destina. La pressió de la competència, els desafiaments pel que fa a costos i les grans expectatives dels clients ens defineixen el camí per ser cada dia millors en benefici de la seva empresa.

En el marc del procés d’enginyeria industrial s’analitzen processos, cadena de subministrament, operacions, ergonomia, qualitat i reenginyeria.

A més de considerar criteris funcionals i de disseny del producte, també tenim en compte altres aspectes no menys importants, com ara la fabricabilitat, els processos de muntatge, la resistència i la industrialització posterior.

Saber-ne més

RETROFITING

S’ofereix servei de disseny i transformació o reconstrucció mecànica, elèctrica/electrònica i de software, o una combinació de tots aquests serveis, amb l’objectiu de buscar una millora de les condicions de la màquina, eliminant o reduint els problemes derivats de la seva activitat i mantenint-ne el concepte inicial o aplicant millores en les funcionalitats originals.

Durant aquest procés s’ofereixen estudis de viabilitat, retorns d’inversió i costos finals de la transformació.

Saber-ne més

OUTSOURCING

Oferim la cessió temporal dels nostres coneixements/serveis per cobrir les necessitats puntuals dels nostres clients.

Externalització de serveis d’enginyeria generant nous projectes, assessorament, direcció de projectes, manteniment de documents, redissenys, modificacions, actualitzacions o adaptació a normatives.

Saber-ne més

ROBÒTICA

eProject4 desenvolupa cèl·lules per automatitzar la mecanització, el poliment i el desbarbament, així com el muntatge, la manipulació i l’embalatge. En el desenvolupament d’aquestes cèl·lules s’hi inclou un estudi dels processos i productes del client per buscar la millor solució.

Després d’una primera fase d’estudi i anàlisi de la solució, que duem a terme juntament amb els nostres clients, i un cop instal·lada la cèl·lula, oferim formació i un experimentat servei tècnic postvenda.

Col·laborem de manera estreta amb primeres marques de robòtica, automatització i software a fi de crear la millor solució.

La nostra experiència en centres de mecanització de control numèric i en mecanització de tota mena de materials no fèrrics ens permet garantir la solució òptima per a cada cas. Dimensionem correctament cèl·lules, motors de mecanització, eines, software i estratègies de mecanització.

eProject4 treballa amb software de CAD/CAM de primeres marques per a les cèl·lules de mecanització robotitzades. L’entorn CAD/CAM permet recuperar qualsevol format 3D i generar estratègies de mecanització, controlant col·lisions mitjançant una simulació real de les trajectòries planificades i corregint, de forma fàcil i gràfica, les trajectòries, les orientacions del robot i l’eina.

Saber-ne més

AUTOMATITZACIÓ

Disseny d’automatismes per a qualsevol tipus de sistema.
Tenim experiència en el disseny, el desenvolupament, el muntatge i la implementació d’automatismes per a la millora dels processos productius en qualsevol sector.

Disseny i fabricació d’armaris elèctrics de maniobra i control, integració de PLC de diverses marques, programació d’autòmats (B&R, Siemens, Omron, Allen Bradley), sistemes de control de processos (Scara), entorns HMI, software industrial i desenvolupament de software per a processos industrials.

Enginyeria orientada a l’eficiència energètica.
Tots els nostres dissenys tenen present l’estalvi energètic com a concepte bàsic.

Projectes elèctrics i electrònics: SCADA, control de processos. Disseny i fabricació de circuits electrònics i controladors; disseny i muntatge de quadres elèctrics.

Robotització: Cèl·lules de mecanització, paletització, manipulació, muntatge, granallatge, intercanvi de llances automàtic, descàrrega d’injectores.
CAD/CAM: Consultoria, assessoria CAD/CAM, creació de postprocessadors..

Saber-ne més