eProject4 - Engineering Projects

ROBOT + CNC = ROBMILL

Solució revolucionària atesa la integració d’un control numèric (CNC) que ens permet utilitzar funcionalitats pròpies d’un centre de mecanització amb un robot. Una de les principals és el control amb precisió de velocitat d’avançament en punta d’eina; aquesta funcionalitat no és possible en les solucions clàssiques. S’obtenen millores en l’acabat superficial i en el temps de cicle que són irrealitzables sense aquesta configuració. Una altra millora important és la possibilitat de treballar amb 7 eixos o més des d’una mateixa plataforma. La interpolació de tots els eixos es realitza des d’un mateix entorn, tractant de la mateixa manera els 7 eixos. En un sistema clàssic de robot més eixos addicionals, el tractament de la interpolació sempre prioritza els eixos robot i penalitza les trajectòries de mecanització i, com a conseqüència, l’acabat superficial.._MG_6178

Gràcies a la facilitat amb què s’incorporen sistemes i automatismes, com a novetat s’integra un sistema intercanviador de capçal que permet combinar el capçal de fresatge amb altres capçals, com a eines per manipular peces, o bé altres tècniques de mecanització. En la solució presentada s’incorpora un capçal de tall per ultrasons (USM) que, entre moltes aplicacions, en el nostre cas s’utilitzarà per al tall de materials del tipus Honeycomb (niu d’abella). És molt utilitzat en aeronàutica.

_MG_6144

_MG_6151

Saber-ne més

aplicacions DE mecaniTzaCIÓ

Desenvolupament de solucions de mecanització personalitzades per a cada necessitat dels nostres clients.

Integració de diferents automatitzacions i tecnologies de tall aplicades al capçal del robot.

Mecanització de materials diversos, fusta, compòsits, plàstics, poliuretans, etc.

IMG_0949

VER VIDEO MECANIZADO DE MADERA

VIDEO MECANIZADO ESPUMA

_MG_6953r

Saber-ne més

AUTOMATItZACIó MULTIMèDIA

Aplicacions d’automatització per a entorns multimèdia, publicitat, etc.

Desenvolupament de software, automatismes, aplicacions PLC per a interacció amb entorns gràfics, vídeo, imatges, etc.

Desenvolupament de sensors i dispositius especials per a integració en models de silicona..

IMG_4401

 

Saber-ne més

AUTOMATItZACIó DE tAll D’ÀLEPS

DSC_0578

Automatització de tall d’àleps que integra sistemes de posicionament lineal i rotacional d’hèlix amb mesura d’amplada d’àlep per optimitzar l’angle de tall i realitzar un avançament ràpid en zones on no hi ha material.

Els resultats obtinguts milloren, en primer lloc, la seguretat en l’aplicació i el temps de cicle, i en estabilitzar la velocitat de tall milloren, en segon lloc, la qualitat del diàmetre final.

Es desenvolupa un entorn amb receptes per poder escollir diferents models i estratègies de tall mitjançant una pantalla tàctil..

VIDEO CORTE ALABES

Saber-ne més

CINTa TRANSPORTADORA PER CARREGAR CAMIONS

Sistema de banda extensible per al transport de paquets en operacions de càrrega i descàrrega

Accessori frontal per al sistema de banda extensible a manera de llançadora per llançar sacs durant el procés de càrrega del camió/contenidor.

El dispositiu consta d’una banda addicional de 2.000 mm proveïda de moviments verticals i laterals amb la finalitat de poder dirigir els sacs a totes les zones de la cabina del camió/contenidor.

El moviment vertical es realitza amb un sistema hidràulic, i el lateral, mitjançant un eix de gir que pivota des del centre de la banda.

Tots els moviments són dirigits per l’operador de màquina mitjançant una palanca de control d’avançament d’extensible i moviment vertical, a dalt i a baix.

El moviment lateral es bloqueja a través del fre en deixar el comandament de la llançadora. “Polsador d’home mort”.

VER VIDEO ENCAMIONADORA

Saber-ne més