eProject4 - Engineering Projects

eProject4

2/gener/2023

TRANSCEND

MATERIALS I PROCESSOS AVANÇATS DE SOTA COST PER A AERONAVES D’ALTA CADÈNCIA (TRANSCEND)

El projecte TRANSCEND té com a principal objectiu innovar en l’aplicació de nous materials i processos avançats de fabricació, assemblatge i inspecció, per a l’obtenció de noves estructures d’aeronaus d’àmbit molt divers, així com peces d’alta repetitivitat en avions de 0 emissions i de alta cadència de producció. El projecte conceptualitzarà les estructures d’aquest tipus d’aeronaus i prestacions agrupant-ne la tipologia per processos i materials que permetin la seva automatització i baix cost pretenent que més del 60% de la seva estructura s’hi pugui fer.

TRANSCEND permetrà investigar i desenvolupar solucions d’alt rendiment per abaratir costos de producció en components amb altes cadències de fabricació, en contraposició amb els materials i processos actuals del sector aeronàutic. D’aquesta manera s’aconseguirà fer un pas estratègic, dotant la indústria espanyola de nous coneixements i experiència en la fabricació d’una nova varietat de components i estructures, subjectes a nous requisits de cost, qualitat i seguretat, segons la seva funció. TRANSCEND pretén assolir l’equilibri econòmic d’un producte equidistant entre l’aeronàutica tradicional i l’automoció i desenvolupar processos i materials més ajustats a les noves funcionalitats de les aeronaus d’emissió 0 del futur.

El consorci del projecte TRANSCEND està compost per Aernnova Composites Illescas, Aernnova Engineering Division, Birka, MTorres, Norte Robotics i eProject4.

Aquest projecte ha estat subvencionat pel CDTI i recolzat pel Ministeri de Ciència i Innovació.