eProject4 - Engineering Projects

Sistema de seguiment dinàmic i metrologia DYNAMTRACK

eProject4 i Technic22 amb la col·laboració de AsorCAD ofereixen solucions de seguiment dinàmic i metrologia amb el sistema VXtrack 3D.

 

Logos

Oferim solucions integrades en robots, solucions claus en mà.

Principals característiques: El mòdul de seguiment dinàmic DYNAMTRACK és un component essencial de la tecnologia TRUaccuracy ™, que garanteix la màxima precisió. El mòdul VXtrack pot utilitzar juntament amb el sensor òptic C-Track de cambra doble per mesurar, de forma simultània i contínua, posicions i orientacions en l’espai amb gran precisió, el que permet controlar desplaçaments, dirigir processos d’acoblament o mesurar deformacions.

20161205103242_46555

Al combinar-ho amb el CMM sense braç Handyprobe, VXTrack ofereix una solució portàtil completa de mesurament tridimensional que proporciona prestacions d’inspecció de sondeig i mesurament tridimensional que proporciona prestacions de mesurament dinàmica. A més, el palpador és de gran utilitat per alinear peces respecte d’una referència determinada mitjançant un grup de reflectors, el que permet supervisar el moviment o la deformació en temps real.

El mòdul VXTrack compta amb un gran nombre d’aplicacions, incloses el calibratge i guia de robots, la supervisió de processos d’acoblament complexos, la compensació en temps real d’errors generats per eines de mecanitzat i la supervisió de deformacions durant proves.

Avantatges del mòdul de seguiment dinàmic DYNAMRACK – Tecnologia TRUaccuracy ™, que garanteix una precisió màxima tant en el laboratori com a la fàbrica.

Mesura simultània del conjunt de reflectors, que fa possible arribar a una major precisió de 6DOF (posició i orientació).

Una solució completa d’inspecció i mesurament dinàmica que integra el CMM portàtil HandyPROBE i que és compatible amb l’escàner 3D òptic CMM MetraSCAN – Reflectors passius (sense fils), assequibles i ultralleugers (<1 g), disponibles amb fixació adhesiva o magnètica i totalment compatibles amb mesuraments fotogramètriques (per al seu restabliment amb una mesura global en cas d’equips de grans dimensions).