eProject4 - Engineering Projects

RoboDK Calibración de robots

RoboDK

Calibració de robots

Software de calibratge de robot que, juntament amb C-Tracker de Creaform permet identificar els valors geomètrics reals d’un robot industrial i generar compensacions de posicionat de robot per millorar la seva precisió. El sistema permet recalibrar un robot de forma molt fàcil i sense interferir en la producció.

El calibratge del robot es realitza en condicions reals de treball, amb els elements integrats i els seus corresponents masses addicionals que afecten la precisió final d’aquest, un altre factor important és la possibilitat de realitzar els mesuraments dins d’una àrea concreta i millorar la precisió dins d’aquesta zona.

És possible realitzar els mesuraments en ambients industrials que serien adversos per altres equips, podem realitzar mesuraments amb presència de vibracions, canvis de temperatura, etc.

El sistema permet generar la documentació necessària per poder certificar els resultats (Documentació segons ISO 9283).